WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวที HR ASIA การันตีองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

26 กันยายน 2566 : นางสาวสายฝน คงจิตต์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กรกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานอันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราพยายามพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในทุกมิติ ไม่เฉพาะเพียงเฉพาะที่ทำงาน เรามีนโยบาย Hybrid Workplace ที่ให้พนักงานสามารถบริหารจัดเวลาเข้าทำงานที่บริษัทและที่บ้านได้ เราปลูกฝังวัฒนธรรมที่เปิดกว้างทางความคิดและการแสดงออกอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

มีการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะใหม่ๆ ให้พนักงานสามารถเรียนรู้และเติบโตในสายงาน มีนโยบายที่เน้นเรื่องความรวมถึงการจัดสรรสวัสดิการที่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กลายเป็นอีกหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานมากที่สุดองค์กรหนึ่ง จนได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทรงเกียรติจากเวที HR Asia ที่มอบให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร

โดยในปี 2023 นี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้คว้าถึง 3 รางวัลใหญ่จากเวที HR ASIA ได้แก่ รางวัล HR Asia Best companies to work for 2023’ ที่มอบให้สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด รางวัล Most Caring Company Awards 2023 หรือองค์กรเป็นเลิศในด้านความใส่ใจพนักงาน และ Diversity Equity & Inclusion Awards 2023 องค์กรที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งนับเป็นรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและการันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากลได้เป็นอย่างดี

“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ถือเป็นองค์กรที่อยู่ในธุรกิจด้านการให้บริการ ทั้งด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ และทรัพยากรบุคคลนั้นถือที่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้า นอกจากนี้ ยังได้ปรับนโยบายด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน เพื่อให้เอื้อต่อรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สิทธิในการลาคลอดบุตร (ทั้งคุณแม่และคุณพ่อ) สิทธิในการลาสมรสที่ครอบคลุมทุกเพศ เพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งการได้รับรางวัลในทุกเวที ไม่ว่าจะเป็น HR Asia Awards และ HR Excellence Awards Thailand จึงนับเป็นเกียรติและเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเรา” นางสาวสายฝน กล่าว

โดยรางวัล HR Asia Awards : Best Companies to Work for จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัท และองค์กรที่ได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน และความเป็นเลิศในสถานที่ทำงาน รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล และความเอาใจใส่ต่อพนักงานในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย โดยงานมอบรางวัล ได้จัดขึ้นที่ True ICON SIAM เมื่อเร็วๆ นี้

ประกันชีวิต ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP