WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ติดต่อเรา
องค์กรไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ ASOCIO 2023 ICT Awards

23 กุมภาพันธ์ 2567 : ATCI (The Association of Thai ICT Industry) เป็นสมาคมผู้ประกอบการด้าน ICT ของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำเทคโนโลยี ICT และ Digital มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ATCI ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ICT ของไทย เช่นการผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ การปรับปรุงกฏหมาย มาตรการภาษี และมาตรฐานด้าน ICT

การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT และ Digital ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะ SME ของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในภูมิภาค รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและประสานความร่วมมือกับองค์กรด้าน ICT ระหว่างประเทศ เช่น ASOCIO WITSA และ APICTA เป็นต้น

สมาพันธ์ ASOCIO (Asian Oceanian Computing Industry Organization) เป็นองค์กรนานาชาติ ประกอบด้วยสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้าน ICT จาก 24 เขตเศรษฐกิจ (ประเทศ) ทั่วเอเชียแปซิฟิก จาก ออสเตรเลีย ประเทศไทย บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล มาเก๊า ไต้หวัน ศรีลังกา เกาหลี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ มองโกเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

ASOCIO ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี 1984 เป็นองค์กรการค้า ICT ระหว่างประเทศที่ทรงเกียรติและมีบทบาททางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ASOCIO ประกอบไปด้วยบริษัท ICT ชั้นนำในภูมิภาคมากกว่า 10,000 บริษัท มียอดรายได้ต่อปีรวมกันมากกว่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ วัตถุประสงค์ของ ASOCIO คือการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ระหว่างสมาชิก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาค

กิจกรรมของ ASOCIO จะจัดขึ้นทุกปีในเขตเศรษฐกิจของสมาชิกที่แตกต่างกันหมุนเวียนกันไป มีตั้งแต่การ จัดทำรายงานการวิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก การจัดนิทรรศการ การมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการใช้ดิจิทัลที่โดดเด่น การจัดประชุมสัมมนา และการประชุมระดับรัฐมนตรีของ ASOCIO ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของภูมิภาค โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับรัฐบาลและอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก

ในปีนี้ สมาพันธ์ ASOCIO ได้พิจารณาเห็นชอบให้มอบรางวัล ASOCIO 2023 ICT Awards ให้กับองค์กรของประเทศไทยที่มีการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการใช้ดิจิทัลที่โดดเด่น มาบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ ASOCIO ใคร่ขอแสดงความยินดีให้กับองค์กรไทยทั้ง 8 องค์กรที่ได้รับรางวัล ในแต่ละสาขา ดังนี้

Category                                                         องค์กร
1. Outstanding Tech Company Award บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
2. Digital Transformation Award คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. Digital Government Award สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
4. EdTech Award บริษัท ลานนาคอม จำกัด
5. HealthTech Award โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6. ybersecurity Award บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
7. ESG Award บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
8. Start-Up Award บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน)

การมอบรางวัลในปีนี้ ได้จัดขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. ณ Westin Josun Hotel Seoul กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2023 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2566 

ไอที ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP