WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ติดต่อเรา
ธปท.เผยเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยรวมยังขยายตัวระดับต่ำ แนวโน้มเดือนมีนาคม ได้รับแรงกระตุ้นจากนักท่องเที่ยวให้เติบโต

30 มีนาคม 2567 : คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก และ คุณอรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยเศรษฐกิจในภาคบริการขยายตัวตามรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก ด้านการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น ในบางหมวดขณะที่การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว

อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำปรับลดลง เนื่องจากหลายกลุ่มสินค้ายังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิงโครงสร้างการผลิตของไทย ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลาง เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากเดือนก่อนจากหมวดพลังงานเป็นสำคัญ ตามราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ พื้นฐานลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารในหมวดพื้นฐาน จากผลของฐานสูงในปีก่อน ตลาดแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อนโดยการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงถูกชดเชยด้วยการจ้างงานในภาคบริการ ด้านการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อ ตราสารหนี้และตราสารทุน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์2567 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน มีดังนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะ 1) จีน ซึ่งได้รับผลดี จากมาตรการวีซ่าฟรีและเทศกาลตรุษจีน (2) มาเลเซีย จากการท่องเที่ยวก่อนการถือศีลอดในช่วงรอมฎอน ที่เร็วกว่าปกติในปีนี้และ 3) ญี่ปุ่น หลังชะลอไปในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับมีวันหยุดยาว

การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์จากการนำเข้าสินค้าทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นในหลายหมวด โดยเฉพาะการนำเข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหมวดก่อสร้างลดลงจากยอด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะที่พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทรงตัวแม้พื้นที่ฯ เพื่ออุตสาหกรรมและโรงงานเพิ่มขึ้น ตามการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากปัจจัย ชั่วคราวตามการเร่งผลิตปิโตรเลียม หลังปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในเดือนก่อน ประกอบกับการผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ที่ปรับดีขึ้น จากการผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น สอดคล้องกับการส่งออกไปจีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม การผลิตหมวดยานยนต์ลดลงจากทั้งการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ

การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่าย ในหมวดบริการและสินค้าไม่คงทน ส่วนหนึ่งยังได้รับผลดีจากมาตรการภาครัฐทั้งการอุดหนุนราคาพลังงานและการลดหย่อนภาษีต่อเนื่องจากเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนลดลง โดยเฉพาะยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงในหลายหมวดสินค้าโดยเฉพาะ

1) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามการส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสารไปสหรัฐฯ รวมถึงการส่งออก แผงวงจรรวมและฮาร์ดดิสไดรฟ์ไปจีนและฮ่องกง
2) ยานยนต์ตามการส่งรถกระบะไปออสเตรเลียเป็นสำคัญ

3) ปิโตรเลียม จากการส่งออกไปอาเซียน อย่างไรก็ดีการส่งออกในบางหมวดปรับเพิ่มขึ้น อาทิการส่งออกน้ำตาลไปอาเซียน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ไปสหรัฐฯ และเครื่องปรับอากาศไปยุโรปมูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าสินค้าทุนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์จากไต้หวันและเครื่องจักรจากยุโรป และสินค้าอุปโภคและบริโภคตามการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สินค้าเวชภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัว มื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

จากทั้งรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางที่ยังหดตัวสูงตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า และรายจ่ายประจำที่หดตัวจากผลของฐานสูงในปีก่อนตามการเลื่อนเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษาเป็นสำคัญ รวมถึงปีก่อนมีการเบิกจ่ายในมาตรการลดค่าไฟฟ้าและโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว สำหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวจากผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายในโครงการด้านคมนาคม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากหมวดพลังงานเป็นสำคัญจากราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อย ตามราคาอาหารในหมวดพื้นฐานจากผลของฐานสูงในปีก่อน แม้ราคาในหมวดอาหาร อาทิ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารบริโภคนอกบ้านยังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงถูกชดเชยด้วยการจ้างงานในภาคบริการ

สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุลตามดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ด้านการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนทั้งสินเชื่อ ตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายกิจการและจ่ายคืนหนี้ บางส่วน ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เฉลี่ยอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดปรับ คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ช้าออกไป หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยออกมาต่ำกว่าคาด 

การเงิน ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP