WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
ฟิลลิปประกันชีวิตเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี

11 มิถุนายน 2567 : ปวินทวัฒน์ วีร์วรงค์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหารสายงานการขายและโบรกเกอร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี หลังจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดในกิจการของศาสนาอิสลามคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย ณ ห้องรับรอง สำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ

ประกันชีวิต ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP