WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)

หน้าแรก > ไลฟสไตล์ > แบงก์กรุงเทพสนับสนุนงาน ‘นิทรรศการรักษ์หัวใจ’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

11 พฤศจิกายน 2562 : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันโรคทรวงอก จัดงาน ‘นิทรรศการรักษ์หัวใจ’ Good Health is The Best Wealth 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม

พร้อมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แก่ มูลนิธิฯ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ 1 ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการ และดร.ธาริษา วัฒนเกส กรรมการบริหาร ร่วมรับมอบ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ รณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษา และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ที่นับเป็นโรคเสี่ยงลำดับต้นๆ ของคนไทย

ทั้งนี้ “นิทรรศการรักษ์หัวใจ” Good Health is The Best Wealth 2019 นับเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ ควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพหัวใจ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะเจาะลึกเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ กิจกรรมโยคะภาวนากับครูหมู กุลธิดา แซ่ตั้ง มูลนิธิหมอชาวบ้าน Workshop งานกระเป๋าผ้า Decopatch Paper กับศิลปินงาน Art Craft ในกิจกรรม Craft Corner นิทรรศการภาพถ่าย “เหตุผลของการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาวะ” พร้อมสามารถร่วมสนับสนุน

ภาพเพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ กิจกรรมมัจฉาหรรษา ร่วมทำบุญ ลุ้นรับของรางวัล และ รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและสุขภาพหัวใจโดยแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในเวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 29 โดยในวันที่ 11 พ.ย. 2562 แพทย์หญิงปิยะนุช รักพาณิชย์ สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก บรรยายในหัวข้อ “เพราะหัวใจต้องการคนดูแล: การป้องกันและฟื้นฟูหัวใจด้วยการแพทย์ผสมผสาน”

12 พ.ย. 2562 รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “น้ำมันกัญชา ฤาจะแก้ปัญหาหัวใจ: หลักการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์” และวันที่ 13 พ.ย. 2562 รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะบรรยายในหัวข้อ “Cooking Therapy โภชนบำบัดยุค 4.0”

นอกจากนี้ ยังบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ สามารถเลือกช้อปผลิตภัณฑ์ในตลาดวิสาหกิจชุมชน โดยจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารรักษ์หัวใจ ที่ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ‘อาหารรักษ์หัวใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์ออแกนิคส์เพื่อสุขภาพ จากผู้ประกอบการ SME ของ ‘เพื่อนคู่คิด’ รวมกว่า 40 ร้านค้า

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมลงทะเบียนรับการตรวจสุขภาพทั่วไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในงาน ‘นิทรรศการรักษ์หัวใจ’ Good Health is The Best Wealth 2019 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม