WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
กรุงไทย จัดทอดผ้าป่ากรุงไทยเติมบุญ สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดประปุนราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ

14 มิถุนายน 2565 : กฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย ประธานในพิธีทอดผ้าป่ากรุงไทยเติมบุญ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบริษัทในเครือ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากรุงไทยเติมบุญ เพื่อวัดไตรมิตรวิทยาราม สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดประปุนราษฎร์บำรุง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับคณะสงฆ์ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบสังฆกรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) และ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ร่วมน้อมนำจตุปัจจัยที่ได้จากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธา ผ่านกรุงไทยเติมบุญ ด้วย QR e-Donation ร่วมถวายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,704,744.86 บาท

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP