WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากกรมสมเด็จพระเทพฯ ในฐานะผู้มีอุปการะคุณช่วยเหลือมูลนิธิหัวใจฯ อย่างต่อเนื่อง

2 สิงหาคม 2565 : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะองค์กรผู้มีอุปการคุณที่ให้การช่วยเหลือมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 40 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยในการนี้ ภญ.ดร.วิภาดา แซ่เล้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโภชนาการและทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาด้านการกำหนดอาหาร เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย และนายจอห์น เฮลแมน รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ร่วมส่งเสด็จฯ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนิวทริชั่นแนล โปรตีน ดริ้งค์ มิกซ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ในฐานะบริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลก เชื่อว่าการเลือกโภชนาการที่เหมาะสม ถือเป็นทางเลือกสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ในด้านการให้ข้อมูล การสร้างความรู้ความเข้าใจและการให้การศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่มีคุณประโยชน์และดีต่อหัวใจ โดยเฉพาะการสนับสนุนเว็บไซต์การศึกษาของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจแก่สาธารณชน ทั้งอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพหัวใจ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหัวใจ และกิจกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหัวใจ รวมถึงมอบทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ ตลอดจนการป้องกันโรคหัวใจอย่างต่อเนื่อง

“เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารไทยหัวใจดี ภายใต้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ ลดหวาน มัน เค็ม และมีใยอาหารสูง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์อาหารรักษ์หัวใจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่จะเสริมสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย เพื่อส่งต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้แก่คนไทยทุกคน” นายสุพจน์กล่าวปิดท้าย

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP