WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
กรุงเทพประกันภัย ร่วมสืบสานงานศิลปะช่างไม้ไทยและภาคภูมิใจกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่ได้รับรางวัล 2021 Special Recognition for Sustainable Development จากยูเนสโก

26 ตุลาคม 2575 : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า ร่วมภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทย โดยสนับสนุนการสร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะงานช่างไม้ของมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งได้รับรางวัลเชิดชูโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (2021 Special Recognition for Sustainable Development ) จากงานมอบรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2021) จัดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์หรือบูรณะอาคารสถานที่อันมีคุณค่าเชิงมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ การจัดสร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะงานช่างไม้เป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบไร้ตะปู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานทักษะของช่างไม้ไทย อันเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP