WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
เมืองไทยประกันชีวิต ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565

3 พฤศจิกายน 2565 : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสิริลักษณ์ รัตนไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมถึงผู้บริหารและพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า เข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเงินบริจาคผ้าป่าการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป์) โดยมีนางสาวทอปัด พัฒนะสายสกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP