WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ 78

1 ธันวาคม 2565 : นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) นายอรุณ จิรชวาลา (ซ้ายสุด) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่ 3 จากขวา) นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการธนาคาร และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท (ขวาสุด) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 78 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี

โดยในปี 2565 นี้ ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 6 วัดพระอารามหลวงประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร วัดราชสิงขร พระอารามหลวง และวัดยานนาวา พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีสงฆ์และรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP