WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 206 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

1 กุมภาพันธ์ 2566 : ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร บมจ.ทิพยประกันภัย และหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 206” เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่ 1)

โดยจัดพิธี “กงฮุก” ซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญ คือการถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการถวายบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา การถวายอามิสทั้ง 6 (หลักก่ง) ได้แก่ ธูปหอม ดอกไม้ ประธีป น้ำ ผลไม้และดนตรี เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติบูชาได้แก่ การตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ ทั่วสิบทิศ และการสวดหรือการฟังพระพุทธมนต์ ตลอดจนการร่วมอนุโมทนาบุญกุศลและแผ่บุญกุศลให้สรรพสัตว์ทุกภพภูมิอย่างอัปปมัญญา คือ ไม่มีจำกัดไม่มีประมาณ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

โดยได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) ปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทิพยวารี มาเป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน และถวายภัตตาหารเพลเจแด่พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปอีกด้วย 

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP