WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนศิลปะการแสดง “โนรา” ตอกย้ำการเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่มุ่งมั่นสืบสานและอยู่เคียงข้างวัฒนธรรมไทย

5 เมษายน 2566 : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ขวามือ) รับของที่ระลึกจาก หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (ซ้ายมือ) ในโอกาส ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย การเสวนาและการสาธิต “โนรา มรดกภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ”

จัดโดยสถาบันคึกฤทธิ์ พร้อมการสาธิตรำ “โนรา” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน และมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับผู้คนอย่างลึกซึ้ง ตอกย้ำเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่มุ่งมั่นสืบสานและอยู่เคียงข้างวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน โดยได้มีการจัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ชมศิลปะการแสดงของไทยที่หาชมได้ยาก และเปิดโอกาสให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีแสดงความสามารถ ขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมการแสดงศิลปะโนรามาอย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และคณะโนราธรรมนิตย์ มาทำการแสดงในรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 105 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โนรากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และในปี 2564 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโนราให้คงอยู่สืบไป

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP