WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีรดน้ำ ขอพร “นายโพธิพงษ์ และนางยุพา” โอกาสวันสงกรานต์ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล

17 เมษายน 2566 : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดพิธีรดน้ำ ขอพรจากนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และนางยุพา ล่ำซำ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยพิธีจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP