WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ติดต่อเรา
เมืองไทยประกันชีวิต น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี

28 พฤศจิกายน 2566 : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และนางยุพา ล่ำซำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการและกรรมการคณะอำนวยการบริหาร นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางนวลพรรณ ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ นางวรรณพร พรประภา นายปราโมทย์ พรประภา นางสลิล ล่ำซำ

พร้อมด้วย นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทคู่ค้า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ในโอกาสนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ได้มอบเงินบริจาค “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” ให้แก่ โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) โดยมี นางทัศนีย์ อยู่โต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมในทุกด้าน ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP