WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ติดต่อเรา
เมืองไทยประกันชีวิต คว้า “ซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์” ต่อเนื่องปีที่ 18 ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์บริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในใจ

29 พฤศจิกายน 2566 : เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์บริษัทประกันชีวิต” หรือ ซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทย 2566 จากเวที Superbrands Thailand 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ยาวนานที่สุดของแบรนด์ในประเทศ การโหวตสูงสุดจากผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน พร้อมประกาศการพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพเพื่อความมั่งคงแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์บริษัทประกันชีวิต” หรือ ซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทย 2566 จากเวที Superbrands Thailand 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ตอกย้ำความสำเร็จด้านผู้นำแบรนด์ในธุรกิจประกันภัยที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมายาวนานที่สุดในประเทศไทย

โดยมี นายไมค์ อิงลิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรซูเปอร์แบรนด์ และนางสาวแชมเปญ เทียนแขวะ ผู้อำนวยการ ซูเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ Gaysorn Urban Resort

โดยนายสาระ กล่าวว่า “ปี 2566 ถือเป็นปีสำคัญของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ได้ดำเนินธุรกิจเคียงคู่คนไทยครบรอบ 72 ปี ในการส่งมอบความคุ้มครองที่มั่นคงให้กับประชาชนไทย อีกทั้งยังเป็นปีที่บริษัทฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพและการให้บริการ รวมถึงยังเป็นผู้นำในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable Growth) โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและตอบโจทย์ลูกค้า การพัฒนาขีดความสามารถของช่องทางการขายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า การพัฒนากระบวนการทำงานในทุกด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสอดรับโลกยุคใหม่ การขยายธุรกิจและบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศอาเชียน และขยายสู่ธุรกิจที่มีโอกาส เติบโตสูงและส่งเสริมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความยั่งยืนผ่านสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งทางกาย ทางใจ และทางการเงินให้กับลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันของชีวิตทุก ๆ คนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความคุ้มครองสุขภาพ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตลอดจนแอปพลิเคชันด้านสุขภาพอย่าง MTL Fit ที่เข้าถึงลูกค้าในแบบที่มีความเฉพาะตัวได้มากยิ่งขึ้น (Personalization) อีกทั้งเน้นการสร้างความแตกต่าง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเข้าถึง เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรม และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่ม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) สู่การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและช่วยให้แผนการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทฯได้มีการกำหนดกรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

สำหรับการได้รับรางวัล "Superbrands Thailand" เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและวางใจในตัวองค์กรของผู้บริโภค รวมไปถึงความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ขององค์กรในประเทศไทยจนได้รับการโหวตจากผู้บริโภค นับเป็นรางวัลคุณภาพมาตรฐานสากลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านคุณภาพขององค์กร ความสำเร็จขององค์กร สินค้าและบริการ คุณค่าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นจากการสำรวจและวิจัยผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการอิสระ พร้อมการโหวตจากผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน 

ประกันชีวิต ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP