WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ติดต่อเรา
วิริยะประกันภัย ถวายเงินสมทบทุนการศึกษานักเรียนในเขตภาคเหนือ เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล 43 ปี ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

17 มกราคม 2567 : พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ รับมอบปัจจัย จำนวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนถวายปัจจัยดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการสมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ด้วยมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP