WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ติดต่อเรา
ธนาคารกรุงเทพ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ ต่อเนื่องปีที่ 11 ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29 มีนาคม 2567 : นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ (ที่ 3 จากขวา) และ นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นางสาวจิตประภัส มาลานิยม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการสาขาพลับพลาไชย (ขวาสุด) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ‘ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค’ มอบเงินสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

โดยในปี 2567 นี้ ได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท โอกาสนี้ นางอมรา อินทวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก (ที่ 3 จากซ้าย) หม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการสายบริหารและสมาชิก (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางเพ็ญพรรณ โกวิทางกูร อาสาสมัครด้านรับบริจาค (ซ้ายสุด) มูลนิธิสายใจไทยฯ ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิสายใจไทยฯ ถนนศรีอยุธยา

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP