WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 ติดต่อเรา
ธนาคารกรุงเทพ ชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์ใหม่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องการเงิน ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ Money Expo 2024

16 พฤษภาคม 2567 : พจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) โชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(ที่ 4 จากซ้าย) พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)(ที่ 3 จากซ้าย) ลสา โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) วศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) และ เมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (ที่ 1 จากขวา)

ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดงาน สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน และ ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมมหกรรมการเงิน Money Expo ในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดบูธธนาคารกรุงเทพ ภายใต้แนวคิด “Enabling your financial journey - คู่คิด เคียงข้างเรื่องการเงิน” ชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์การเงินดิจิทัลทุกรูปแบบ ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (Money Expo 2024) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 หรือ Money Expo 2024 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่ธนาคารเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร จากกลุ่มธนาคารกรุงเทพให้แก่ลูกค้า รวมถึงในปีนี้ที่ผู้จัดงานได้กำหนดให้ “Digital finance for all - การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” เป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน สอดรับกับทิศทางของโลกธุรกิจการเงินที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ธนาคารกรุงเทพจึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาผสานและต่อยอดออกมาเป็นแนวคิด “Enabling your financial journey - คู่คิด เคียงข้างเรื่องการเงิน” เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ธนาคารต้องการเป็น “เพื่อนคู่คิด” พร้อมเคียงข้างไปกับลูกค้า ในทุกรูปแบบการเดินทางในโลกการเงิน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของทุกเป้าหมายทางการเงิน

“จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ธนาคารจึงพัฒนาบริการทางการเงินให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลนี้ ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สามารถรับบริการผ่านช่องทางดิจิทัล ในรูปแบบ Offline to online ที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ขณะเดียวกันลูกค้าธุรกิจของธนาคารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยธนาคารในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านและลงทุนที่เกี่ยวกับ Digital transformation ให้เป็นไปอย่างราบรื่น” นางสาวพจณี กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการกับเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยได้แบ่งโซนการให้บริการ ออกเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย

1) โซน Digital wealth – บริการอย่างครอบคลุมในเรื่องความมั่งคั่งทางการเงิน ทั้งด้านสินเชื่อ, ประกันสุขภาพ-ประกันชีวิต และ การลงทุนในยุคดิจิทัลผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ได้แก่

 กองทุนรวม มีหลายกองทุนที่น่าสนใจ เช่น กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ (B-DYNAMIC BOND) จาก บลจ.บัวหลวง และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP-GMA PLUS) จาก บลจ.บางกอกแคปปิตอล

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุน ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงสมัครบริการ DCA หรือทำแบบประเมินการลงทุน ได้แล้วผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ พิเศษ! เปิดบัญชีและซื้อกองทุน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค.67 รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน หรือ เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ และ/หรือ ลงทุนระยะยาวเพื่อการออม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กับกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF/Thai ESG) ภายในงาน ลงทุน ตั้งแต่ 100,000 – 299,999 บาท รับ Classic Bag 1 ใบ/ท่าน มูลค่า 200 บาท หรือลงทุนตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รับ Gadget bag พร้อม Universal adapter 1 ชุด/ท่าน มูลค่ารวม 600 บาท (รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

 แบงก์แอสชัวรันส์ แบงก์แอสชัวรันส์ บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมด้วยบริษัทพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ ประกันชีวิต โดย บจ. เอไอเอ และ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย โดย บมจ.กรุงเทพประกันภัย พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการแบงก์แอสชัวรันส์ ภายในงาน พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด รับบัตรของขวัญ Starbucks มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท หรือสมัครประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ‘เกนเฟิสต์ ซิมเพิล’, ‘เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล)’, หรือ ‘เกนเฟิสต์ อี-เซฟวิ่งส์ 10/5’ ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก สูงสุด 5% ของค่าเบี้ยประกันภัย

2) โซน Digital lifestyle – บริการด้าน Everyday Banking ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ผ่านระบบการชำระเงินที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทั้งด้านการเดินทาง และการใช้จ่าย ตามที่ต้องการ ได้แก่

 โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) บริการสะดวก มั่นใจ ปลอดภัย พบกับฟีเจอร์เด่น อาทิ Quick Pay สแกนจ่ายไว ไม่ต้องใส่ PIN ปรับวงเงินสูงสุดได้ถึง 5,000 บาท/วัน เพิ่มความอุ่นใจด้วยฟีเจอร์ Lock & Unlock ที่ช่วยล็อกบัญชีเงินฝากชั่วคราวได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวเองผ่านมือถือ (Self-Control) ป้องกันไม่ให้สามารถโอน/เติม/จ่ายเงิน ออกจากบัญชีที่ล็อกไว้ได้ และหากต้องการโอน/เติม/ จ่าย จะต้องใช้ใบหน้าเพื่อการยืนยันตัวตน จึงใช้งานได้อย่างสบายใจ

พิเศษ! ภายในงาน พบกับ มาสคอต “น้องจุด” ฉลามวาฬใจดีแห่งท้องทะเล เป็นดั่ง “เพื่อนคู่คิด” พร้อมดูแลเคียงข้างเรื่องการเงินให้กับคุณ ที่มาพร้อมกับกิจกรรม “รีบล่า รีบแลก” ทำภารกิจสะสมแพลงก์ตอนผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ รับ Pouch bag 1 ใบ มูลค่า 85 บาท หรือ สมัครโมบายแบงก์กิ้งฯ ภายในงาน รับ กระเป๋า Be Mobile น้องจุด 1 ใบ มูลค่า 259 บาท

 บัตรเดบิตดิจิทัล Bangkok Bank M Visa บัตร Co-brand ที่มาในรูปแบบ Virtual card ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปยุคใหม่ ด้วยความร่วมมือกับเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป นำเสนอสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร อาทิ ส่วนลด 5% เมื่อช้อปสินค้าราคาปกติในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป หรือที่กรูเมต์ มาร์เก็ต 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หรือทุกการใช้จ่ายครบ 25 บาท รับ M Point ได้สูงสุด X2 เป็นต้น
พิเศษ! สมัครบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล ทุกประเภทภายในงาน รับ กระเป๋าผ้า Jay The Rabbit 1 ใบ มูลค่า 899 บาท

 บัญชีเงินฝาก e–Savings เปิดบัญชีง่าย ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ สะดวกทุกเรื่อง ออม โอน จ่าย ลงทุน ทำผ่านแอปได้ทันที พิเศษ! เปิดบัญชีเงินฝาก e–Savings และยืนยันตัวตนด้วย Be My ID ภายในงาน รับ กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ มูลค่า 199 บาท

 บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa รับสิทธิพิเศษ เมื่อช็อปที่ห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป อาทิ รับส่วนลดสูงสุด 10%, รับคะแนนสะสม M Point สูงสุด 4 คะแนน, ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เป็นต้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อช็อปที่อื่นๆ ทั่วโลก

3) โซน Business transformation – บริการสินเชื่อสำหรับ กลุ่มธุรกิจ SME โดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษาในการวางแผนการเงินของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จไปอีกขั้น ได้แก่

 สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ (Bualuang Transformation Loan) โครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มเติมจากโครงการอื่นๆ วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี
พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่สมัคร 1 ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการธนาคารตามเงื่อนไขกำหนดภายในงาน รับ Cheerful tote bag 1 ใบ มูลค่า 250 บาท หรือ Upcycling clutch bag 1 ใบ มูลค่า 350 บาท

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน ตลอดจนสมัครบริการต่างๆ พร้อมรับโปรโมชันพิเศษได้ที่บูธธนาคารกรุงเทพ ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (Money Expo 2024) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การเงิน ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP