WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจัดโคมตราถวายเป็นพุทธบูชา ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2567

20 พฤษภาคม 2567 : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโคมตรา (ชนิดโคมหลอดไฟ) ติดสัญลักษณ์ธนาคาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยทางสำนักพระราชวังจะดำเนินการติดประดับโคมตราจากผู้มีจิตศรัทธาบริเวณศาลาราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันวิสาข บูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบทอดประเพณี ทำนุบำรุงศาสนา และร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP