WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
กราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต +++

27 กรกฎาคม 2560 : สมเด็จพระวันรัต (กลาง) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ “หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม ซึ่งเป็นพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ที่สำคัญอายุกว่า ๑๐๕ ปี สัญลักษณ์สูงสุดแห่งการตรัสรู้ ยอดสูงสุด ของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่แผ่นดินไทย-ลาว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ ๓ จากขวา) ประธานมูลนิธิธรรมดี คุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ (ที่ ๓ จากซ้าย) ประธานอำนวยการกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะทำงาน เข้ากราบนิมนต์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร

โดยพิธีรับการถวายทองคำโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐอร โสภณ ๐๒-๖๑๐-๒๓๕๓ /๐๙๘-๙๔๕-๔๒๖๕ หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/DoDFoundation และ Official Line @ dfoundation logo เล็ก (ปิดท้ายข่าว)

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP