WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
กรมธนารักษ์…เปิดโอกาสให้ประชาชนไทยมีเหรียญที่ระลึก…ในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

29 สิงหาคม 2560 : นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์เตรียมดำเนินการพิจารณาจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่ม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีเหรียญที่ระลึกฯ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยการเตรียมผลิตเพิ่มในครั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ประเมินความต้องการของประชาชนในการจองเหรียญซึ่งยังมีความต้องการเหรียญที่ระลึกดังกล่าวอยู่มาก และได้ประเมินกำลังการผลิตเหรียญของกรมธนารักษ์ ตลอดจนการจัดส่งเหรียญที่ระลึกที่ผลิตเพิ่มให้แก่ประชาชนที่จะจองทั่วประเทศอีกด้วย

10รวมเหรียญ2

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า การพิจารณาผลิตเพิ่มครั้งนี้ จะดำเนินการผลิตเหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 50,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 400,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 40,000 เหรียญ ประชาชนสามารถจองได้ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศและธนาคาร 19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้ง 4 ประเภทโดยกำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน(ยกเว้นทะเบียนบ้าน) ในการจอง

ท้้งนี้ การเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก ผู้สั่งจอง 1 คน สามารถสั่งจองได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยสามารถจองเหรียญที่ระลึกทองคำ จำนวน 1 เหรียญ เหรียญที่ระลึกเงินจำนวน 1 เหรียญเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย จำนวน 1 เหรียญและเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล จำนวน 3 เหรียญสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์จองครั้งแรกแล้วจะได้สิทธิ์จองเฉพาะเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯโทร.0 2278 5446พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯโทร.0 2282 0818หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7900ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯโทร. 0 2278 5641 logo เล็ก (ปิดท้ายข่าว)

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP