WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
แผนที่สำหรับนิสิตและนักศึกษา…เปิดฟรี! NOSTRA Map API Service ##

12 กันยายน 2560 : บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลเปิดให้บริการแผนที่ NOSTRA Map API Service ฟรี ! สำหรับนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับโครงงานระดับอุดมศึกษาทั้งในรูปแบบ Web application และ Mobile application ภายใต้โครงการ “NOSTRA Map API for Education”

NOSTRA Map API Service เป็นบริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานด้านแผนที่ เช่น การแสดงแผนที่ ย่อ-ขยายภาพแผนที่ (basemap) ค้นหาตำแหน่งสถานที่ และคำนวณเส้นทาง เป็นต้น โดยผู้พัฒนาแอพพลิเคชันสามารถเรียกใช้บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์นอสตร้าบนแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง หรือสามารถรับบริการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันจากทีมงาน NOSTRA เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้หลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Web application และ Mobile application

NOSTRA_API_Education

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า “เล็งเห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจซอฟแวร์ Start Up ยุคใหม่ซึ่งขยายตลาดมาที่กลุ่มนักศึกษามากขึ้น แต่อาจจะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือ และข้อมูลคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้น้องๆ มีเครื่องมือพร้อมสำหรับต่อยอดไอเดียใหม่ๆ และทำได้จริง โดยเราเชื่อว่าหากนำแผนที่ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่าง NOSTRA Map API Service มาใช้ร่วมกับโครงงานของเยาวชน จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กได้อีกมาก อีกทั้งโครงการนี้ยังต่อยอดจากกิจกรรม CDG: Code Their Dream ซึ่งเป็น CSR ของกลุ่มบริษัทซีดีจี โดยเราสนับสนุนเด็กไทยในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา ซึ่งชัดเจนว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

banner

นิสิตนักศึกษาที่สนใจใช้งาน NOSTRA Map API for Education สามารถศึกษารายละเอียดเพื่อขอรับ NOSTRA API Key ได้จากเว็บไซต์ www.nostramap.com/MapForEducation โดยจะได้รับสิทธิ์การใช้งาน NOSTRA Map API 1 สิทธิ์ต่อ 1 โครงงาน สามารถใช้งานได้ทุกบริการสำหรับ Standard package เฉพาะข้อมูลแผนที่ประเทศไทย เรียกใช้งานได้ 100,000 Transaction ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ MapForEducation@nostramap.com และทางโทรศัพท์ 02-266-9940 (เฉพาะเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.) กรุณาแจ้งหัวข้อสอบถามเรื่อง “NOSTRA Map API for Education” logo เล็ก (ปิดท้ายข่าว)

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP