WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ติดต่อเรา
การเบิกจ่ายธนบัตรสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

10 เมษายน 2567 : นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนไว้อย่างเพียงพอในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีความต้องการใช้ธนบัตรอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ

ทั้งนี้ ธปท. ประมาณการว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 30,000-35,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากจำนวนวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ้น และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ

การเงิน ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP